1

Części naszego programu:

 1. Ocena stanu obecnego ? budynków i instalacji:
  • Wprowadzenie;
  • Podpisanie umowy;
  • Powołanie grupy roboczej i odpowiedzialnego za działania;
  • Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu wraz z kosztami.
  • Szkolenie odpowiedzialnych za nieruchomości pracowników
  • Przegląd własny przy współpracy ekspertów E&E
  • Wizyta eksperta energetycznego i dyskusja.
  • Przygotowanie protokołu analizy wykonanej przez eksperta
 2. Szkolenie zatrudnionych w zakresie zagadnień etycznych związanych z oszczędną gospodarki energią
 3. Szkolenie zatrudnionych w zakresie organizacji prac parafii z uwzględnieniem tematów związanych z bieżącą eksploatacją budynków i instalacji.
 4. Wykonanie audytu energetycznego i budowlanego obiektów / po analizie eksperckiej i wyłonieniu priorytetów działania/;
 5. Pomoc w ustaleniu priorytetów w zakresie niezbędnych prac przy budynkach i instalacjach.
 6. Pomoc w składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ograniczających zużycie energii.
 7. Kontakty z firmami instalacyjnymi i budowlanymi.
 8. Pomoc w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych dla danego budynku i sytuacji ekonomicznej parafii oraz środowiska.
 9. Nadzór nad projektem z uwzględnieniem ochrony zabytków, etyki i szkolenia personelu itp..
 10. Kontakt z najlepszymi w kraju ekspertami z ekologicznej i ekonomicznej gospodarki energią oraz ekspertami z zakresu zachowania dóbr kultury.
 11. Szkolenie gospodarki energią na poziomie gospodarstw i małych budynków i małych sieci centralnego ogrzewania.

Koszt 3 letniego programu zależy od wielkości parafii i wielkości budynków i jest on oszacowany po wypełnieniu Formularza /Wzór 1/.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj145
Wczoraj174
W tym tygodniu968
W tym miesiącu1090
Od początku90084

Skontaktuj się z nami