1

Etyka & Energia – podstawowe informacje


Etyka & Energia to dzieło, które łączy nowoczesność z tradycją starając się, aby nasze kościoły, klasztory i budynki parafialne wzbogacone o najnowszą myśl techniczną były tańsze w utrzymaniu i bardziej przyjazne dla otoczenia.

Jesteśmy organizacją, która na pierwszym miejscu stawia wartości etyczne, troskę o dziedzictwo kultury i całe dzieło stworzenia.

Promujemy zrównoważony rozwój i oszczędny styl życia przyjazny dla lokalnej społeczności i rozumiejący globalne problemy ekologiczne. Ale wiemy, że jeśli wspólnym wysiłkiem osiągniemy mniejsze zużycie energii również mniejsze będzie obciążenie środowiska.

Przykłady z innych krajów pokazują, że koszty energii można często zmniejszyć o 30-50 procent a emisję gazów cieplarnianych nawet o 50-60 procent. Zyski ekonomiczny jest oczywisty, ale ma to również duże znaczenie społeczne i etyczne.

Naszymi członkami są zarówno liderzy społeczni i religijni, jak i parafie, diecezje, klasztory, stowarzyszenia religijne czy obywatelskie.

Etyka & Energia proponuje swoim członkom kompleksowy program racjonalizacji gospodarki energią w budynkach kościelnych i obiektach użyteczności publicznej. Obejmuje on szkolenia, analizę sytuacji, propozycje zmian, harmonogram potrzebnych prac i kontrolę nad całym procesem zmian.

Zatem nie tylko wskazujemy właściwą drogę, ale i wspieramy Was podczas całej niełatwej wędrówki do zamierzonych celów.

Podstawą działań jest trzyletni program zmniejszenia zużycia energii w budynkach kościelnych, który obejmuje:

 • Ocenę stanu obecnego budynków i instalacji.
 • Szkolenie osób zatrudnionych i zarządzających w zakresie etyki oszczędnego gospodarowania energią
 • Szkolenie pracowników nt. organizacji prac parafii (czy innych instytucji) ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z bieżącą efektywną eksploatacją budynków i instalacji.
  Wykonanie audytu energetycznego i budowlanego obiektów.
 • Doradztwo w ustaleniu priorytetów w niezbędnych pracach przy budynkach i instalacjach.
 • Pomoc w składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ograniczających zużycie energii.
 • Kontakty z firmami instalacyjnymi i budowlanymi.
 • Pomoc w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych dla danego budynku z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej parafii i lokalnej społeczności.
 • Szkolenie nt. gospodarowania energią w gospodarstwie, w tym nt. efektywnego wykorzystania małych sieci centralnego ogrzewania.
 • Nadzór nad projektem z uwzględnieniem potrzeb zachowania dziedzictwa kultury, ochrony przyrody czy szkolenia personelu.
 • Kontakt z najlepszymi ekspertami do spraw ekologicznej i ekonomicznej gospodarki energią.

Nasz program jest całościowy. Zawiera wszystkie ważne aspekty: ochronę zabytków i całego dziedzictwa kultury, ochronę przyrody, szkolenie personelu i zarządców obiektów, poszukiwanie optymalnych dla danego miejsca rozwiązań, doradztwo i pomoc ekspercką.

Oferujemy profesjonalne szkolenia i odpowiednie wykłady. Cały materiał szkoleniowy stanowi część programu lub jest dostępny po korzystnych cenach.

Gwarantujemy dostęp do uznanych specjalistów, fachowe doradztwo przy analizie ekonomicznej, przy przetargach i negocjacjach a nawet szkolenia w zakresie lokalnego rozwoju np. przy modernizacji lokalnej kotłowni.

Zapraszamy do wspólnego działania z Etyką & Energią!

Licznik odwiedzin

Dzisiaj147
Wczoraj174
W tym tygodniu970
W tym miesiącu1092
Od początku90086

Skontaktuj się z nami