1

Najnowsze informacje


Swoją działalność rozpoczęło stowarzyszenie Etyka i Energia, polski odpowiednik Etik&Energi, szwedzkiej organizacji promującej projekty ekologiczne dla instytucji kościelnych. Uroczysta inauguracja stowarzyszenia odbyła się 13 maja 2011 w Myczkowcach na Podkarpaciu, gdzie przybyli założyciele dzieła: przedstawiciele diecezji rzeszowskiej, jezuici ze Starej Wsi i franciszkanie z Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu ? REFA.

W pierwszej części spotkania zaprezentowano główne założenia dzieła Etyka i Energia, które chce łączyć nowoczesność z tradycją starając się, aby nasze kościoły, klasztory i budynki parafialne wzbogacone o najnowszą myśl techniczną były tańsze w utrzymaniu i bardziej przyjazne dla otoczenia. Promując zrównoważony rozwój i oszczędny styl życia przyjazny dla lokalnej społeczności wspólnym wysiłkiem dążyć będą do mniejszego zużycia energii i obciążenie środowiska.

O. Stanisław Jaromi OFMConv. z REFA w swym wystąpieniu zwrócił uwagę, iż w preambule stowarzyszenia odwołano się do słów Papieża Benedykta XVI z jego orędzia ?Jeżeli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia? z 1 stycznia 2010, w którym wzywa katolików i całą ludzkość do ?w pełni zrównoważonego zarządzania środowiska i zasobów planety? oraz stworzeniu okoliczności sprzyjających ?zachowaniom cechujących się umiarem zmniejszając swoje zapotrzebowanie na energię i poprawiając warunki jej wykorzystania.? I następnie omawiając ów ważny tekst pokazał skąd bierze się zainteresowanie Kościoła sprawami ekologicznymi.

Pastor Per Larsson, teologiczny doradca szwedzkiego E&E, przekonywał, że obecnie przed kościołami chrześcijańskimi stoją trzy rodzaje wyzwań: intelektualne, prorocze oraz praktyczne ? wzywające do zmiany naszego stylu życia. ?Najbliższe lata będą charakteryzowały się wzrostem napięć między naukowcami głoszącymi prawdę o trudnej sytuacji a politykami, którzy nie chcą podejmować odpowiednich działań? ? mówił. Za ważne w tej sytuacji uznał świadectwo chrześcijańskie. Inspirujące może być też doświadczenia życia zakonnego z oszczędnym, nieagresywnym stylem życia.
W drugiej części spotkania Jerzy Krzyżowski, ekspert E&E, prezentował praktyczne doświadczenia Szwedów i pokazywał jak wielu budynkach udało im się zmniejszyć wydatki na prąd i ogrzewanie co najmniej o 30 proc., koszty energii o 40% a emisję dwutlenku węgla ograniczyć nawet o 50 proc. Zaprezentował też praktyczny podręcznik racjonalnej gospodarki energią w budynkach kościelnych. ?Pisali go technicy dla księży? ? podkreślił i zapowiedział jego tłumaczenie na język polski.

Kulminacyjnym momentem spotkania było podpisanie międzynarodowego porozumienia pomiędzy szwedzką Etik&Energi oraz polską Etyką i Energią. Z tej okazji odczytano specjalne pozdrowienia przesłane przez pastora Björn Cedersjö z Rady Kościołów Chrześcijańskich w Szwecji, pastora Henrika Grape z Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan (ECEN) oraz Esbjörna Hagberga, biskupa diecezji Karlstad, jako pierwsza wykonała analizę energetyczną wszystkich budynków należących do diecezji zgodnie z konceptem wypracowanym przez E&E. Ten ostatni napisał: ?Mamy głębokie historyczne powiązania miedzy naszymi krajami, ludźmi i kościołami. Wiele parafii aktywnie włączyło się w walkę Polaków i Kościoła na rzecz polskiej niezależności w latach 80-dziesiątych. W tym czasie wiele szwedzkich serc zdobył papież Jan Paweł II. Jego duchowe wezwanie do zrównoważonego stylu życia i rozwoju inspiruje do kontynuacji naszej pracy. W naszej diecezji zdecydowaliśmy się wybrać i przeprowadzić program Etik & Energi we wszystkich naszych parafiach. Obejmował on przebudowę w kierunku efektywnego korzystania z energii, gospodarność w jej używaniu z jednoczesną dbałością o skarby kultury w naszych kościołach. Wielkim wyzwaniem dla naszej diecezji i całego kraju jest obecnie niezależność energetyczna realizowana przez właściwą gospodarkę energią i korzystanie z własnych odnawialnych źródeł energii? Wierzymy, że nasze Kościoły w całkowicie nowy sposób włączą się w przemiany w obliczu których stoją nasze kraje.?

sj

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj67
Wczoraj118
W tym tygodniu300
W tym miesiącu1517
Od początku86270

Skontaktuj się z nami