1

Najnowsze informacje


Stowarzyszenie Etyka & Energia w bieżącym roku realizuje  projekt : „BIESZCZADZKIE  FORUM  TURYSTYKI  KULTUROWEJ  I  HISTORYCZNEJ”  w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym: Inicjatywy na rzecz  rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych. Działanie to realizowane jest w ramach projektu:  „ALPY  KARPATOM – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego”, który realizuje Fundacja Karpacka – Polska z Sanoka, poprzez Operatora Dotacji: Bieszczadzkie Forum Europejskie z Leska.

Cel główny naszego projektu to: uwolnienie potencjału społeczno – ekonomicznego i turystycznego górskich obszarów Gminy Solina.
Cele szczegółowe: rozwój przedsiębiorczości organizacji pozarządowych terenów wiejskich Gminy Solina działających w zakresie turystyki i produktu lokalnego; poszerzenie oferty turystycznej poprzez wykorzystanie wartości kulturowych, etnograficznych i historycznych Gminy Solina; promocja regionu w tym atrakcji turystycznych, kulturowych i historycznych.
Realizacja projektu to podstawa  do zintegrowania środowiska lokalnego, działającego na rzecz rozwoju turystyki i promocji regionu. Myczkowce jako prężnie działający Ośrodek Caritas oraz Stowarzyszenie „ETYKA&ENERGIA” realizuje szereg akcji w kierunku kreowania produktu lokalnego. Nowy produkt oparty jest na: etnografii i turystyce,  tradycji i kulturze, ekumenizmie. Wspólne spotkania i kultywowanie tradycji kulturalno – historycznych to główny temat wykreowany przez  nasz projekt. Jego realizacja przyczyni się do uwolnienia potencjału lokalnego. Projekt  uwolni potencjał skierowany do szerokiego grona odbiorców.  Wyzwoli nowe idee i produkty, a tym samym wypromuje obszary wiejskie gminy Solina z niezwykłymi atrakcjami turystyczno-historyczno-kulturowymi.
Nasz projekt dotyczy realizacji dwóch podstawowych działań:
1/ Konferencji etnograficznej.
2/ Organizacja Wystawy fotograficznej promującej turystyczno – historyczne  walory regionu (20 stelaży plenerowych ok. 40 dużych fotografii).
Działania przyczynią się w znacznym stopniu do osiągnięcia konkretnych rezultatów jak promocja  regionu, rozwoju zasobów ludzkich, współpracy organizacji pozarządowych, wymiany know-how oraz przekazanie sobie nawzajem dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości  organizacji pozarządowych. 
W ramach projektu zostanie na trwałe wystawa fotograficzna, która w późniejszym czasie będzie zmieniana tematycznie; uwolnienie potencjału regionu poprzez wspólną organizację działań oraz  konkretne środki finansowe to wsparcie działalności organizacji w zakresie turystyki, produktu lokalnego, promocji i kultury.    
Podniesienie atrakcyjności turystycznej lub wydłużenie sezonu turystycznego w regionie – organizacja imprez kulturowych w miesiącach jesiennych – konferencja odbyła się 18 października  2014 r.
Działania realizowane w ramach projektu:
1. Konferencja turystyczno – etnograficzno - historyczna; przygotowanie merytoryczne i techniczne.
2. Wystawa fotograficzna promująca turystyczno – historyczne  walory regionu (zakup 20 stelaży zewnętrznych OUTDOOR do ekspozycji 2 plansz; przygotowanie 40 plansz fotograficznych dużego formatu; opis wystawy, promocja);

Czas trwania projektu wynosi 7 miesięcy od 1 maja do 30 listopada 2014 r.

 

Program konferencji:

Okruchy historii w 100 rocznicę wybuchu i działań I wojny światowej w Karpatach


9.00 – 9.15 - Wprowadzenie
9.15 – 9.45 - „Krzyż ze Zwierzynia: niezwykłe losy niezwykłego zabytku” – prof. Michał  Parczewski (URz)
9.45 – 10.15 - „Szlak bojowy 24 dywizji armii austro-węgierskiej w latach 1914-1915" – mgr Zbigniew Sobota (Brzozów)
10.15 – 10.45 – „Kapelani c.k. armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej” – ks. prof.  Stanisław Nabywaniec (URz)

10.45 – 11.15 - Przerwa kawowa

11.15 – 11.45 - „Bitwa Gorlicka w relacji ks. Bronisława Świeykowskiego” - ks. dr Sławomir Zych (KUL)
11.45 – 12.15 - „Rola konwiktu chyrowskiego OO. Jezuitów w działaniach wojennych I wojny Światowej” – Bogdan Augustyn (TONZ)
12.45 – 13.15 - „Galicyjskie cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej” – Roman Frodyma (SPT Karpaty)
13.15 – 13.30 - Podsumowanie – dyskusja
14.30 – Otwarcie wystawy plenerowej

 

Czytaj więcej: Bieszczadzkie Forum Turystyki Kulturowej i Historycznej

W dniach 15-18 czerwca odbyła się wizyta w Szwecji polskiej delegacji Etyka & Energia. Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy i omówienie wspólnych strategii działania organizacji E&E Polska oraz E&E Szwecja.

Czytaj więcej: Polska delegacja E&E z wizytą w Szwecji

Swoją działalność rozpoczęło stowarzyszenie Etyka i Energia, polski odpowiednik Etik&Energi, szwedzkiej organizacji promującej projekty ekologiczne dla instytucji kościelnych. Uroczysta inauguracja stowarzyszenia odbyła się 13 maja 2011 w Myczkowcach na Podkarpaciu, gdzie przybyli założyciele dzieła: przedstawiciele diecezji rzeszowskiej, jezuici ze Starej Wsi i franciszkanie z Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu ? REFA.

Czytaj więcej: Inauguracja działalności stowarzyszenia Etyka i Energia

Licznik odwiedzin

Dzisiaj148
Wczoraj174
W tym tygodniu971
W tym miesiącu1093
Od początku90087

Skontaktuj się z nami